Auto không nhận Lic và cách xử lí

Đây là vấn đề mà khá nhiều bạn gặp phải, để kiểm tra nguyên nhân các bạn làm lần lượt các bước sau:

  • Bước 1 : Chạy auto với với quyền Admin ( Không để folder auto ở ổ chứ windows hoặc desktop )

Với Windows XP : Bỏ qua bước này

Với Windows 7, Windows8 và Windows 10 : Chuột phải vào biểu tượng Auto>>Run as administrator

run as admin
Hình 1: Chạy auto với quyền Admin

– Mở game, Tick vào nhân vật , nếu đồng hồ không đếm mà vẫn ở dạng “12:59:59” thì các bạn làm tiếp Bước 2

  • Bước 2: Kiểm tra xem mã ổ cứng và mã đăng kí lic trên website có trùng khớp không?

– Đăng nhập tài khoản agtool tại id.agtool.net, chọn Danh sách Lic

Danh sách lic
Hình 2: Danh sách Lic

– Nếu phần Trạng thái hiển thị Hết hạn>>Lic đã hết hạn mua lic mới để sử dụng

– Nếu phần Trạng thái hiển thị Hoạt động>>So sánh Mã đăng kí trong Danh sách Lic với Mã đăng kí trên Auto xem có trùng khớp không?

Mã đăng kí
Hình 3: Mã đăng kí trên Auto

– Nếu 2 mã trên khác nhau thì chúng ta tiến hành Sửa mã đăng kí,còn nếu giống nhau các bạn kiểm tra theo Bước 3

  • Bước 3: Kiểm tra xem đã nhập đúng tên đăng nhập agtool khi đăng nhập Auto chưa?

– Mở Folder chứa Auto, tìm file Config và mở lên sẽ thấy được Tên đăng nhập agtool( Phía sau dòng code AGTOOL_ID) của bạn

Id Agtool
Hình 4: Tên đăng nhập agtool

– Nếu  AGTOOL_ID trong file Config khác với tên đăng nhập agtool của bạn>> Xóa file Config>>Chạy Auto với quyền Admin>>Nhập tên đăng nhập Agtool và sử dụng bình thường

– Nếu  AGTOOL_ID trong file Config trùng với tên đăng nhập agtool của bạn>> có thể do bản Win của bạn không tương thích>> Cài đặt bản Win khác

1 thought on “Auto không nhận Lic và cách xử lí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *